Individuálna spolupráca, ktorú si chceš dožičiť

Vieš, že nechceš online kurz ani skupinový program.

Chceš sa posúvať tempom, ktoré ti vyhovuje, udržať si motiváciu a vytvoriť si rutiny.

Vnímaš, že si chceš dopriať individuálny prístup, ktorý ťa posunie,  bez zbytočných odbočiek, priamo vpred.

Je vhodná chvíľa na osobný mentoring?

Môj čas na indviduálne spolupráce je obmedzený.

  • S klientkami spolupracujem minimálne na 1 mesačnej báze.
  • Osobný mentoring je vhodný aj pre ženy, ktoré so starostlivosťou o pleť začínajú a aj pre tie, ktoré sa už o svoju pleť starajú a chcú si rozšíriť svoje zručnosti.
  • Ak máš záujem vybudovať si pevné rutiny v starostlivosti o pleť, ktoré ti budú prospievať, tak individuálny mentoring je cesta.