Uvoľnenie líčok

1.       Vystri chrbát, otvor hrudník, ramená zarovnané. Nádych a výdych nosom.
2.       Prilož ukazovák blízko k ušiam, prostredník a prstenník sú voľne položené pri ukazováku, všetky pod hranou lícnej kosti.
3.       Palec si priložíš pod sánku a fixuješ polohu.
4.       Počas toho ako dýchaš prstami hýbeš dopredu a dozadu. 10 sekúnd
5.       Ukazovák, prostredník a prstenník presunieš do stredu líc, palec fixovaný pod sánkou.
6.       Hýbeš prstami dopredu a dozadu (okrem palca) 10 sekúnd.
7.       Ukazovák, prostredník a prstenník presunieš na sánku, palec fixovaný pod sánkou. Nezabudni dýchať.
8.       Hýbeš prstami dopredu a dozadu (okrem palca) 10 sekúnd.
9.       Uvoľni
pozíciu.
Nákupný košík